bi:arrow-bar-left copy 3 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Path Copy 8 Group 9 Group 3 Fill 1 Fill 1 Group 4 126516 cil:fax 126470 bi:phone 126509 2911213 copy Group 4 2728689 3106315 1830767

2020 yılında kapattığımız ciro 357.442.884,00 TL’dir. Toplam tonajımız ise 16.000 ton civarındadır.

2022 yılında satışımızın % 28-30 tonaj artışı ile 20.000 tona, bu günkü satış rakamları ile ciromuzun ise 1.000.000.000 TL ye çıkması beklenmektedir.

2023 yılında ise tonaj beklentimiz 30.000 tona çıkacaktır.

Not; mevcut gıda hijyen sağlık yasaları uygulanırsa, pazarda koşulları uygun olmamasına rağmen tedarik yapan kesimhanelerin, firmaların kapatılması halinde tonaj ve ciromuz her yıl % 70-100 oranında artacaktır. Firmamız bu artışı ikinci vardiya kapasiteleri ile karşılayacaktır.